0

منشور حقوق مصرف کننده در آترو

ما مدیران و کارکنان میوه‌رسان آترو با افتخار اعلام می‌کنیم که اساس و بنیان فعالیت‌های مؤسسه به حفظ و توسعه حقوق مصرف‌کننده است را است و برهمین مبنا تعهد خود را در موارد ذیل اعلام می‌داریم؛

1- وظایف شرکت در مقابل مصرف کننده محترم

•پاسخ‌گویی به متقاضیان در کوتاه‌ترین زمان ممکن و جلوگیری از اتلاف وقت آنان
•انجام خدمات مشتریان با بهترین کیفیت ممکن
•برخورد مناسب و توأم با احترام متقابل با کلیه متقاضیان
•حفظ و پاسداشت اطلاعات متقاضیان و حفظ حریم شخصی آنان
•اجتناب از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به متقاضیان
•ایجاد نظم کارآمد رسیدگی به شکایات و تسهیل دسترسی به آنان برای متقاضیان
•احترام به نظرات متقاضیان و بهره‌گیری ازخورها و پیشنهادهای آن‌ها در جهت بهبود سیستم
 

2- حقوق مصرف‌کنندگان محترم

•مصرف کننده حق دارد تا اطلاعات رایگان در مورد خدمات دریافتی اخذ نماید
•مصرف کننده حق دارد تا از تغییر در توع خدمات شرکت اطلاع یابد
•مصرف کننده حق دارد هرزمانی که بخواهد اطلاعات لام را در مورد خدمات دریافت نماید
•مصرف کننده حق دارد به صورت شبانه‌روزی از ما پشتیبانی بگیرد
•مصرف کننده حق دارد تا در مورد خدمات ما نظر خود را ابراز نماید
•مصرف کننده حق دارد از ما انتقاد کند
•مصرف کننده حق دارد از نوع خدمات و پشتیبانی ما شکایت کند
•مصرف کننده حق دارد براساس نیاز و سلیقه خود نوع سرویس را انتخاب نماید
•مصرف کننده حق دارد تا از کارکنان میوه‌رسان آترو انتظار برخورد مؤدبانه و متخصصانه داشته باشد
•مصرف کننده حق دارد تا به صورت تعریف شده با مدیریت در تماس باشد
•مصرف کننده حق دارد به تأخیر در ارائه خدمات اعتراض نماید

امید است رضایت شما مصرف کنندگان محترم را جلب نماییم.

backgroundLayer 1
پشتیبانی و سفارش گیری آنلاین